วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ยาเสพติด

        ไม่ว่ากัญชาหรือ Crystal Meth ในโรงเรียนของประเทศเยอรมันอาชญากรรมยาเสพติดในรอบปีหลัง ๆ บางส่วนเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว  โดยมาจากตัวเลขของสำนักงานอาชญากรรมแคว้นและกระทรวงมหาดไทย เช่น ในแคว้นบาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก ตัวเลขการกระทำผิดด้านยาเสพติดที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า  ในปี ๒๐๑๑ ยังเป็น ๓๔๘ กรณี  ตรงกันข้าม ในปี ๒๐๑๕ เป็น ๙๓๙ กรณี  แม้ว่าจะมีโครงการป้องกันการเสพติด  ที่แคว้นซักเซน-อันฮัลท์ ตัวเลขการกระทำผิดก็เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่าด้วย  แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ  สำนักงานอาชญากรรมแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนและซักเซนรายงานกรณีที่เพิ่มขึ้น ๒ เท่า  ที่นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนจาก ๔๔๓ เป็น ๘๙๗ กรณี  ที่ซักเซนจาก ๖๙ เป็น ๑๒๘ กรณี  ที่เพิ่มมากใกล้เคียงกัน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นในแคว้นทือริงเกน  ส่วนที่ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ นีเดอร์ซักเซนและเฮสเซนพบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในกรณีส่วนใหญ่เป็นกรณีการครอบครองหรือค้ายา  ที่มากที่สุดคือกัญชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น