วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

อสังหาริมทรัพย์

        ในปี ๒๐๑๗ ประชาขนจำนวนมากต้องควักกระเป๋ามากขึ้นสำหรับการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ของตนเอง  Lukas Stebenkotten ผู้อำนวยการสมาคมผู้เช่าเยอรมันกล่าวว่าสมาคม ฯ เชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป  โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ พื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและเมืองมหาวิทยาลัย  ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่ต่อเนื่องมานับแต่ปี ๒๐๑๐ ในอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินต่อไป  มีสัญญาณว่าท้ายสุดในพื้นที่ชนบทก็มีการเพิ่มขึ้นของราคาเล็กน้อย เมื่อดูจากสัญญาซื้อ  โดยรวมปริมาณการลงทุนในปี ๒๐๑๖ ตามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มขึ้นต่อไป  ค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นด้วย ในเมืองใหญ่ราว ๗-๘% ตามข้อมูลของสมาคมผู้เช่า  แม้ว่าค่าเช่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก  แต่ก็รู้สึกได้  Stebenkotten กล่าวว่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าค่าเช่าในปี ๒๐๑๗ จะเพิ่มขึ้นน้อยลง  แต่ในเขตชนบท ตลาดคงที่  เนื่องจากความต้องการต่ำ  ประชาชนอายุน้อยออกจากเมืองใหญ่น้อยลง  เนื่องจากมีการก่อตั้งครอบครัวน้อยลง  ระหว่างนี้ในประเทศเยอรมันขาดแคลนบ้านที่อยู่อาศัย ๘๕๐,๐๐๐ แห่ง  การสร้างสูงขึ้น ใกล้กันมากขึ้นไม่เพียงพอ  Axel Gedaschko ประธานสมาคม GdW เรียกร้องให้มีการเพิ่มย่านใหม่ของเมืองและขณะเดียวกันก็เพิ่มความหนาแน่นของที่มีอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น