วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ตลาดแรงงาน

        ในประเทศเยอรมันมีประชาชนจำนวนมากทำงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับแต่การรวมประเทศในปี ๑๙๙๐  สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒ มกราคมที่ผ่านมาว่าในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ประกอบอาชีพสูงเป็นประวัติการณ์ เฉลี่ย ๔๓.๕ ล้านคน  จำนวนผู้ประกอบอาชีพในประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ๔๒๕,๐๐๐ คนหรือ ๑%  ระหว่างที่จำนวนผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวลดลง ๒๘,๐๐๐ คนเป็น ๔.๓ ล้านคน  ผู้ประกอบอาชีพที่มีที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้น ๔๕๓,๐๐๐ คนเป็นราว ๓๙.๑ ล้านคน  โดยรวมแนวโน้มเขยิบขึ้นที่สืบเนื่องมานับเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีดำเนินต่อไป  การเพิ่มขึ้นในปี ๒๐๑๖ ถึงกับสูงกว่าในปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในปี ๒๐๑๕ จำนวนผู้ประกอบอาชีพที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้น ๓๗๗,๐๐๐ คนหรือ ๐.๙ในปีที่ผ่านมาตำแหน่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาชีพให้บริการ (+๔๒๖,๐๐๐ คน)  สัดส่วนใหญ่ที่สุดในจำนวนนี้ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูและสาธารณสุข (+๒๐๐,๐๐๐ คน)  ในการค้าและธุรกิจให้บริการแขก (+๑๐๕,๐๐๐ คน) ก็เพิ่มขึ้น  ตรงกันข้าม ที่อยู่กับที่ ได้แก่ จำนวนผู้ประกอบอาชีพในสายการผลิต (ยกเว้นการก่อสร้าง) อยู่ในระดับของปี ๒๐๑๕  ผู้ประกอบอาชีพน้อยลงกว่าในปีก่อนหน้า ได้แก่ เศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้ รวมทั้งการประมง (-๑๗,๐๐๐ คน)  ตามข้อมูลของสำนักงานตัวแทนจัดหางานเมื่อวันที่ ๒ มกราคมที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคม ๒๐๑๖ มีงานว่างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  ดัชนีตำแหน่งงาน BA-X ในเดือนธันวาคม (๒๒๗ จุด) อยู่สูงกว่าค่าที่สูงสุดจนถึงปัจจุบัน ๔ จุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น