วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เยอรมันไม่ต้องเลี้ยงดูชาวยุโรปต่างชาติ

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต่างก็คาดหวังคำพิพากษานี้  ประเทศเยอรมันได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมแก่พลเมืองชาวต่างชาติจาก EU  ที่เดินทางเข้าประเทศ  ในกรณีที่ผู้อพยพมีเพียงเป้าหมายเดียว ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือทางสังคมจากประเทศสมาชิกอื่น
โดยศาลสหภาพยุโรป (EuGH) ที่ลักเซมบวร์กปิดฉากการถกเถียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์  ที่ล่าสุดเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด EU ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนายก ฯ  David Cameron ของประเทศอังกฤษ  เขาหวั่นเกรงว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างอื่น  และประสงค์จะกระตุ้นผู้นำประเทศอื่น ๆ ให้ออกกฎหมายใหม่เพื่อกีดกันต่างชาติ  ซึ่งขณะนี้ไม่จำเป็นแล้ว  เนื่องจากผู้พิพากษาได้ยืนยันจุดยืนของประเทศเยอรมันเป็นส่วนใหญ่  ผู้ที่ไม่มีเงิน “เพียงพอ” สำหรับรับประกันความเป็นอยู่ของตนเองก็ไม่สามารถเรียกร้องกฎหมายยุโรปในประเด็นการเคลื่อนย้ายเสรี  เป็นการยุติกรณีของมารดาชาวโรมาเนียที่เดินทางเข้ามายังประเทศเยอรมันพร้อมบุตรชายเมื่อปลายปีก่อน  แม้ว่าจะไม่มีทั้งงานและไม่ได้ทำงาน เธอก็ยังยื่นขอความช่วยเหลือสวัสดิการทางสังคม  ซึ่งสำนักงานตัวแทนจัดหางานที่รับผิดชอบได้ปฏิเสธ  ทำให้เธอฟ้องศาล
Alexander Graf Lambsdorff ส.ส. สหภาพยุโรปจากพรรค FDP ชี้แจงการวิเคราะห์คำพิพากษาว่าผู้ที่ไม่เคยทำงานในประเทศเยอรมัน  และไม่พยายามแม้สักครั้งที่จะได้งาน  ต้องได้รับการตัดสินต่างจากส่วนใหญ่ของพลเมือง EU ที่มายังประเทศเยอรมันเพื่อทำงาน
อย่างไรก็ดี  EuGH ระบุให้ในอนาคตประเทศเยอรมันพิจารณาการยื่นคำร้องแต่ละครั้งอย่างละเอียด  ซึ่งเป็นจุดยืนที่คณะกรรมาธิการ EU ได้เรียกร้องจากประเทศเยอรมันมาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น