วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รถไฟล่าช้า

ฟังดูว่าล่าช้ามาก  แต่ว่ามากจริงหรือ?  ในปี ๒๐๑๓ ในการขนส่งมวลชนระยะไกลของการรถไฟแห่งประเทศเยอรมัน พบว่ามีความล่าช้า ๓,๗๘๗,๒๓๗ นาที  ซึ่งคำนวณแล้วได้ล่าช้ามากกว่า ๗  ปีในระยะเวลาเพียงปีเดียว  ทำให้เกือบบรรลุตัวเลขประวัติการณ์ของปี ๒๐๑๐ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนั้นการรถไฟ ฯ ต้องต่อสู้กับฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในเดือนธันวาคม  และในปีที่ผ่านมาความล่าช้ามากเป็นพิเศษ เนื่องจากเส้นทางฮันโนเวอร์-เบอร์ลินต้องปิดเป็นเวลา ๕ เดือนหลังเกิดน้ำท่วมในเดือนมิถุนายน  เป็นสาเหตุแตกต่างกันที่ทำให้อัตราความล่าช้าของการรถไฟ ฯ พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วก่อนจะลดลงอีกครั้งหนึ่ง
SS-8-07-2014 2273
Ulrich Homburg ประธานกรรมการการรถไฟ ฯ รวบรวมเหตุผลหลักเข้าด้วยกัน  ว่าการรถไฟ ฯ ทำได้แค่บางอย่าง  เพื่อต่อสู้กับการที่คนรุกล้ำอยู่บนรางรถไฟ  อากาศที่ไม่ปกติสุดขีด  หรือการประท้วง  นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่การรถไฟ ฯ ขาดแคลนขบวนรถไฟ  โดยเฉพาะในการคมนาคมทางไกล  เนื่องจาก ICE ที่สั่งซื้อไว้ได้รับอนุญาตให้วิ่งช้ากว่าที่วางแผน  และรถไฟรุ่นเก่าต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยบ่อยกว่า
ในปีที่ผ่านมา(๒๐๑๓) สถิติความล่าช้าในการคมนาคมทางไกล ๓.๘ ล้านนาที  และในการคมนาคมระยะใกล้ถึงกับล่าช้า ๑๒ ล้านนาที  เปรียบเทียบกับตัวเลขมหาศาลที่แต่ละปีมีการเดินทางด้วยรถไฟ ๒.๒ พันล้านครั้งหรือทุกวัน  รถไฟรับขนส่งผู้โดยสารมากกว่า ๒๕,๐๐๐ ขบวนในโครงข่ายการเดินรถไฟเยอรมัน   กระนั้นและแม้ว่ามีการใช้บริการจะสูงก็ตาม ในปี ๒๐๑๓ มีความล่าช้าในการคมนาคมทางไกลรวมทั้งสิ้นมากกว่าในปี ๒๐๐๔ ถึง ๓๐%  เมื่อดูการคมนาคมในภูมิภาค พัฒนาการเป็นไปในทางตรงข้าม ความล่าช้าลดลงมากกว่า ๒๐% ดังนั้น การวิเคราะห์จึงไม่ชัดเจน
นอกจากนั้นในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา  การคมนาคมทางรถไฟในเส้นทางไกล (+๑๓.๘%) และรถไฟในภูมิภาค (+๑๔.๙%) ยังเพิ่มขึ้น  ดังนั้น ที่บอกกล่าวอะไรได้มากกว่า  จึงเป็นข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของการรถไฟ ฯ เกี่ยวกับความล่าช้า  โดยกลุ่มบริษัทได้เสนอสถิติจากต้นปี ๒๐๐๙ ถึงเดือนตุลาคม ๒๐๑๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ซึ่งอ่านแนวโน้มได้ว่าการคมนาคมทางใกล้มีระดับความตรงเวลามากกว่า ๙๐% มาหลายปีแล้ว
ในการให้บริการรถไฟทางไกล ถือว่าการรถไฟ ฯ มีปัญหา  เพียงครั้งเดียวในรอบ ๕ ปีที่ความตรงเวลาสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐% และมีแนวโน้มลดลง  ความยุ่งยากนอกเหนือจากความหนาแน่นบนเส้นทาง ความหนาแน่นที่จุดเชื่อมต่อ ยังรวมถึงการประท้วงของสหภาพคนขับรถไฟและการก่อสร้างจำนวนมาก เช่นที่ ดอร์ทมุนด์  Siegburg และเมือง Celle  ในเดือนสิงหาคมในการเดินรถไฟทางไกลจึงมาถึงจุดหมายตรงเวลาเพียง ๖๖.๔%  ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดนับแต่เดือนธันวาคม ๒๐๑๐ เนื่องจากมีที่หิมะและน้ำแข็งสร้างปัญหาหยุดชะงักการรถไฟ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น