วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายได้ต่างกันมาก

ตามการศึกษาของ DGB ผู้รับงานอายุน้อยบ่อย ๆ ประสบปัญหาสัญญาว่าจ้างที่มีกำหนดเวลาและรายได้น้อย  โดยราวทุก ๑ ใน ๕ คนของผู้มีวัยต่ำกว่า ๓๐ ปีมีเพียงตำแหน่งงานที่มีกำหนดเวลา  ผู้รับงานมากกว่าทุก ๑ ใน ๓ คนในวัยต่ำกว่า ๓๕ ปี  มีค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน ๑,๕๐๐ ยูโร  ผู้จ้างงานรายงานความข้องใจเกี่ยวกับผลการศึกษาของ DGB  โดยระบุที่เบอร์ลินว่าผู้รับงานในประเทศเยอรมันมองสถานการณ์ด้านอาชีพโดยรวมเป็นบวกมาก
การสอบถามแสดงความแตกต่างสูงด้านรายได้ของผู้รับงานอายุน้อยในประเทศเยอรมัน  ๑๔% ของผู้มีอายุต่ำกว่า ๓๕ ปีมีรายได้เพียง ๘๐๐ ยูโรต่อเดือน  ๓๗% มีรายได้ระหว่าง ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ยูโร  ๒๘% มากกว่านี้  รวมทั้งสิ้นการศึกษาของปี ๒๐๑๒ แสดงว่าความพึงพอใจในงานและความมั่นคงในอนาคตค่อนข้างต่ำในหมู่ผู้ทำงานอายุน้อยจำนวนมาก  แม้ว่าจะไม่ใช่กับทุกคน  ในกลุ่มเพศหญิงระบุเงื่อนไขการทำงานแย่กว่าเพศชายบ่อย ๆ
Florian Haggenmiller จาก DGB กล่าวต่อสำนักงานข่าวเยอรมัน  ว่าสตรีอายุน้อยทำงานมีกำหนดระยะเวลา ทำงานไม่เต็มเวลา หรือมินิจ็อบบ่อยกว่าบุรุษอายุน้อยอย่างชัดเจน  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้ากับความปรารถนาของผู้ประสบเหตุ  เงื่อนไขงานที่ดีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทั้งสองเพศ  ผู้จ้างงานโต้ว่าการสอบถามและความรู้ของสถาบันอิสระแสดงภาพที่ต่างออกไปเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานในประเทศเยอรมัน  เกือบ ๙๐% ของผู้รับงานที่ถูกสอบถามในการศึกษาอื่นพึงพอใจในงานหรือพึงพอใจมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น