วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เด็กเยอรมันมีปัญหาเลือกอาชีพ

เด็กนักเรียนจำนวนมากในประเทศเยอรมันหนทางสู่อาชีพยังเป็นปัญหา  แม้ว่าจะมีข้อเสนอด้านข้อมูลมีมากมายนับไม่ถ้วน  ทางเลือกอาชีพหลังเรียนจบสำหรับเยาวชนเกือบครึ่งหนึ่ง (๔๖%) ค่อนข้างยากหรือยากมาก  เด็กมากกว่าหนึ่งในสาม (๓๕%) รู้สึกว่าได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปได้ด้านอาชีพไม่เพียงพอ  และส่วนมากพ่อแม่แสดงตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่สำคัญที่สุด
ตามผลการสอบถามของ Allensbach ภายใต้การมอบหมายของมูลนิธิ Vodafone ที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกือบ ๒ ใน ๓ (๖๒%) ของนักเรียนมัธยมศึกษารับว่า  รู้เกี่ยวกับภาควิชาบางวิชาน้อยเกินไป  ในการสอบถาม ข้อเสนอของสำนักงานตัวแทนจัดหางาน (BA) ได้รับคะแนนแย่  ที่พบว่ามีเพียง ๒๕% ของนักเรียนไปหาข้อมูลที่นั่น  และในจำนวนนี้เพียง ๑ ใน ๓ (๓๒%) เห็นว่าข้อมูลที่ได้รับช่วยได้มาก  ที่เป็นที่นิยมน้อยกว่ามีเพียงวันให้ข้อมูลของบริษัทธุรกิจ (๒๑%) และมหาวิทยาลัย (๑๕%)
Renate Koecher หัวหน้า Allensbach พบในประเด็นความปรารถนาด้านอาชีพ  ว่าส่วนใหญ่ของเยาวชนรู้ว่าไม่อยากทำอาชีพที่พ่อแม่ทำ  นอกเหนือจากการพูดคุยกับมารดา (๗๒%) และบิดา (๖๑%) ข้อมูลการเลือกอาชีพจากมิตรสหายและคนรู้จัก (๗๔%) หรือการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (๖๓%) สำคัญ  สำหรับเกือบ ๒ ใน ๓ ของผู้ปกครอง (๖๑%) เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีส่วนร่วมในการมองหาอาชีพของลูก ๆ  ตามการสอบถาม แผนของเด็กชายและเด็กหญิงในอาชีพด้านเทคนิคยังห่างไกลกันเช่นเดิม (เด็กชาย ๒๗% เด็กหญิง ๒%)  ด้านช่างฝีมือ (เด็กชาย ๑๔% เด็กหญิง ๖%)     ในอีกด้านหนึ่งในด้านแพทย์ (เด็กชาย ๕% เด็กหญิง ๒๐%) และอาชีพทางสังคม (เด็กชาย ๔% เด็กหญิง ๑๘%)   ตัวเลขผู้สนใจเพศหญิงสูงกว่าอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ดี ในด้านแรงจูงใจสำหรับอาชีพ เด็กชายและหญิงเห็นพ้องต้องกัน  สำหรับ ๘๗% เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะมีอาชีพ “ที่ให้ความสนุกสนาน” ในเด็กชายตามมาด้วย “รายได้ดี” (๘๐%) และ “มีความสุขกับชีวิต” (๗๕%)  ในเด็กหญิง ได้แก่ “ที่ทำงานที่มั่นคง” และระหว่างที่เพียง ๒๑% ของเด็กชายเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยมนุษย์ผู้อื่นด้วยอาชีพของตน  ในเด็กหญิง ๔๓%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น