วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถิติเกี่ยวกับประเทศเยอรมันปี ๒๐๑๓

หนังสือสถิติประจำปีเล่มใหม่  เสนอภาพชีวิตของพลเมืองเฉลี่ยและสภาวการณ์ของประเทศเยอรมัน  ได้แก่ ชาวเยอรมันกินผัก ๙๖ กิโลกรัมและไข่ ๒๑๔ ฟองต่อปี กินมันฝรั่ง ๕๙ กิโลกรัม เนื้อสัตว์ ๘๘ กิโลกรัมและนมข้น ๒ ลิตร  ชาวเยอรมันแต่งงานช้าขึ้นทุกที  และกว่าจะมีลูกทิ้งช่วงรอเวลานานกว่าสมัยก่อน  ดูโทรทัศน์แต่ละวันมากกว่า ๓.๕ ชั่วโมงและใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตมาก
สำหรับหนังสือนี้เป็นการรวบรวมของตัวเลขทุกอย่าง อย่างมหึมา  ตั้งแต่จำนวนชั่วโมงที่แดดออก  จำนวนการรับบุตรบุญธรรม การฝึกอาชีพที่เป็นที่นิยมที่สุด  ไปจนถึงความยาวของเอาโตบาห์นเยอรมัน ฯลฯ  สำนักงานสถิติแห่งชาติรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของแต่ละปีไว้ด้วยกัน  ตัวอย่างเช่น ในการคมนาคม เอาโตบาห์นความยาว ๑๒,๙๐๐ กิโลเมตรพาดผ่านประเทศเยอรมัน  รถยนต์ ๔๔ ล้านคันได้รับอนุญาตให้วิ่งในประเทศเยอรมัน
ด้านตลาดแรงงาน นอกเหนือจากตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบอาชีพและผู้ว่างงานแล้ว หนังสือยังระบุว่างาน ๑ ชั่วโมงในประเทศเยอรมันเฉลี่ยมีราคา ๓๑.๕๐ ออยโร และในปี ๒๐๑๓ ผู้ประกอบอาชีพราวทุก ๆ ๘ คนทำงานในภาคสาธารณสุข
ความรู้ที่ยังคงอยู่จากการรวบรวมตัวเลขขนาดยักษ์ ได้แก่ ประเทศเยอรมันที่คนแก่ตัวขึ้นและประชากรหดตัวลง  ขณะนี้ ๒๐% ของประชากรอายุ ๖๕ ปีและมากกว่า  ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย ๘๐ ล้านคน  จากการคำนวณต่าง ๆ กัน ในปี ๒๐๖๐ จะมีประชากรเพียงอย่างมากที่สุด ๗๐ ล้านคน  สตรีมีบุตรคนแรกเฉลี่ยอายุ ๒๙ ปีและให้กำเนิดบุตร ๑.๔ คนด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาล  ซึ่งบ่อยครั้งกว่าเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ๒ เท่า  ขณะสมรสสตรีมีอายุเฉลี่ย ๓๔ ปี  บุรุษถึงกับ ๓๗ ปี  ซึ่งมากกว่าในปี ๑๙๘๕ ถึง ๘ ปี  ที่พบได้บ่อยขึ้น ไม่เป็นไปตามคำสาบานที่จะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไป  ในปีที่ผ่านมาคู่สมรสมากกว่าทุก ๑ ใน ๓ คู่หย่าร้าง
สำหรับในห้องนั่งเล่นเยอรมัน  ครัวเรือนทุก ๑ ใน ๗ จาก ๑๐ แห่งมีโทรทัศน์จอแบนและผู้ดูนั่งหน้าจอเฉลี่ย ๓.๔๑ ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น