วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความรู้ด้านภาษาเยอรมันประกอบการทำวีซ่า

ในอนาคตรัฐบาลเยอรมันประสงค์จะเรียกร้องหลักฐานด้านภาษาต่อไป  หากผู้ใดจะตามคู่สมรสชาวตุรกีมายังประเทศเยอรมัน  เพียงในบางกรณีเท่านั้นที่หลักฐานดังกล่าวตกไป
v-ger-17-08-2014
ตามที่โฆษกของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยที่เบอร์ลิน  โดยจะละเว้นหลักฐานด้านภาษาหากคู่สมรสไม่สามารถเข้าชั้นเรียนภาษาได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากความห่างไกลของระยะทางสูงหรือหากผู้ประสบเหตุสอบภาษาไม่ผ่านภายใน ๑ ปีแม้ว่าจะเพียรพยายามอย่างจริงจังแล้ว  เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศาลสหภาพยุโรปได้ล้มเลิกข้อปฏิบัติก่อนหน้านี้สำหรับการตามมาอยู่กับพลเมืองตุรกีในประเทศเยอรมัน  โดยให้เหตุผลว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ขัดกับข้อตกลงที่การอนุญาตพำนักอาศัยสำหรับชาวตุรกีในสหภาพยุโรปไม่ได้รับอนุญาตให้ทำให้ยุ่งยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น