วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

FDP ไม่มีก็ได้

มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวเยอรมันสามารถอยู่ได้โดยไม่มีพรรค FDP ได้ดี  ตามการสอบถาม “Politbarometer“ ของสถานีโทรทัศน์ ZDF เพียง ๓๘% ของผู้ถูกสอบถามมีความเห็นว่าในอนาคต FDP ยังเป็นที่ต้องการในฐานะพรรคการเมือง  ๕๕% เห็นว่าพรรคเสรีนิยมไม่จำเป็นอีกต่อไป  หลังความล้มเหลวในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้ว ๕๕% ของผู้ถูกสอบถามยังมีความเห็นว่า FDP เป็นส่วนที่สำคัญของวงการพรรคการเมืองเยอรมัน
fdp(1)-24-08-14
อย่างไรก็ดี เพียง ๑๘% เชื่อว่าพรรค Alternative für Deutschland (AfD) ซึ่งเป็นพรรคใหม่ที่ผู้สนับสนุน FDP หันไปหาจะประสบความสำเร็จในระยะยาว  ในเดือนมิถุนายนหลังความสำเร็จของพรรคในการเลือกตั้งยุโรปยังมีผู้เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ ๒๕%  หากในวันอาทิตย์หน้ามีการเลือกตั้งทั่วไป พรรค CDU/CSU จะได้รับคะแนนเสียง ๔๑%  SPD ๒๕% พรรคซ้าย ๙% พรรคเขียว ๑๐% FDP และ AfD พรรคละ ๔%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น