วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชาวเยอรมันชื่นชอบรัฐบาล

File:Angela Merkel Juli 2010 - 3zu4.jpg
Picture From   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4.jpg
รัฐบาลเยอรมันภายใต้การนำของนายก ฯ Angela Merkel ได้รับความชื่นชอบจากพลเมืองเยอรมันอย่างสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน  “แนวโน้มประเทศเยอรมัน” ล่าสุดของ Infratest Dimap ภายใต้การมอบหมายของสถานีโทรทัศน์ ARD “Tagesthemen“ และ “Welt” ให้ผลว่า ๕๙% ของชาวเยอรมันพึงพอใจกับการทำงานของรัฐบาลแมร์เคลหรือถึงกับพึงพอใจมาก  ซึ่งเป็นการเห็นชอบสูงที่สุดสำหรับรัฐบาลเยอรมันที่เคยวัดได้นับแต่การเริ่มต้นแนวโน้มประเทศเยอรมันของ ARD ในเดือนพฤศจิกายน ๑๙๙๗  ๓% พึงพอใจมากและ ๕๖% พอใจ  การให้คะแนนดีของรัฐบาลผสมใหญ่ประการหนึ่งมาจากการหนุนหลังสูงในหมู่ผู้สนับสนุนของพรรครัฐบาล  ๗๖% ของผู้สนับสนุนพรรค CDU/CSU และ ๖๙% ของผู้สนับสนุนพรรค SPD ให้คะแนนดีกับดำ-แดง  แต่ส่วนใหญ่ของผู้สนับสนุนพรรคเขียว (๕๔%) ก็พอใจกับรัฐบาลด้วย  รัฐบาลผสมใหญ่ได้ประโยชน์จากการได้รับความนิยมสูงของนักการเมืองชั้นนำของตนเองด้วย  ตามแนวโน้มประเทศเยอรมัน นายก ฯ แมร์เคลและ Frank-Walter Steinmeier รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนักการเมืองที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดของประเทศเยอรมัน ๗๔% ของพลเมืองพอใจกับสไตน์ไมเออร์  พลเมืองเกือบ ๓ ใน ๔ (๗๔%) ก็เห็นด้วยกับการทำงานของนายก ฯ เช่นเดียวกัน  ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดของนายก ฯ หญิงนับแต่เดือนตุลาคม ๒๐๐๗
การได้คะแนนดีของรัฐบาลและนักการเมืองชั้นนำของตนให้ประโยชน์กับ CDU/CSU  หากในวันอาทิตย์ที่จะถึงมีการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๑% จะตัดสินใจเลือก CDU/CSU มากกว่าต้นเดือนกรกฎาคม ๒%  ต่อคำถามเกี่ยวกับแผนการเก็บค่าใช้ทาง (Maut) ของ Alexander Dobrindt รัฐมนตรีคมนาคม  พลเมืองเยอรมันมีความเห็นแตกแยกเป็น ๒ ด้าน  ๔๙% ปฎิเสธแผนของรัฐมนตรี  ๔๖% ของพลเมืองเห็นด้วย  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ความนิยม Maut ลดลงอย่างชัดเจน  สาเหตุสำคัญสำหรับการปฏิเสธที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ความข้องใจในการชดเชย Maut ที่วางแผนไว้สำหรับประชาชนในประเทศ  เกือบ ๒ ใน ๓ ของประชากร (๖๒%) ไม่เชื่อการรับประกันว่าจะมีการชดเชยทางการเงินอย่างเต็มที่  แต่หวั่นเกรงว่าจะมีภาระมากขึ้นสำหรับผู้ขับรถยนต์ชาวเยอรมันหากมีการเก็บค่าใช้ทางที่วางแผนไว้  เพียงทุก ๆ ๓ คนเชื่อเรื่องการจัดเก็บ Maut ที่มีความเป็นกลางของค่าใช้จ่ายตามที่สัญญาไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น