วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตลาดแรงงานเยอรมันสดใส

ท่ามกลางวิกฤติทั้งหลายที่รุมเร้า  แต่ตลาดแรงงานในประเทศเยอรมันเคลื่อนเข้าสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์  หากตัวเลขผู้ประกอบอาชีพพัฒนาคล้ายคลึงกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๐๑๔ จะบรรลุระดับสูงสุดครั้งใหม่  ช่วงเริ่มต้นปีการฝึกอาชีพใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงตามปกติจะเพิ่มขึ้น  ที่เป็นตัวตัดสินตามสายตาของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ตลาดแรงงานในขณะนี้  แสดงความอ่อนแอน้อยต่อตัวทำลายล้างทางเศรษฐกิจทุกชนิดอย่างน้อยก็ในระยะสั้น
Alexander Herzog-Stein ผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานจากสถาบันวิจัย IMC กล่าวว่าตัวเลขยืนยันว่าตลาดแรงงานแข็งแรงมาก  แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองจะไม่มั่นคง  จำนวนผู้ประกอบอาชีพในช่วงต้นปีจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติเนื่องจากฤดูหนาวที่อุ่น  แต่ในไตรมาสที่ ๒ ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากเดือนเมษายนถึงปลายเดือนมิถุนายนประชาชน ๔๒.๕๓๘ ล้านคนมีสถานที่ทำงานอยู่ในประเทศเยอรมัน  ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดอันดับ ๒ นับจากการรวมประเทศ  เพียงในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๐๓ สำนักงานสถิติ ฯ นับผู้ประกอบอาชีพได้มากกว่าด้วยจำนวน ๔๒.๖๑๑ ล้านคน  โดยรวมตัวเลขล่าสุดเป็นเครื่องยืนยันอีกชิ้นต่อแนวโน้มทางบวกที่ดำเนินมาหลายเดือนในตลาดแรงงานเยอรมัน  แม้จะมีความเงียบเหงาในฤดูร้อนและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเทศยูเครน  ในเดือนตุลาคมมีผู้ว่างงานในประเทศเยอรมันน้อยเท่ากับท้ายสุดต้นทศวรรษที่ ๙๐   สำนักงานตัวแทนจัดหางานแห่งชาติ (BA) นับจำนวนผู้ว่างงานได้ ๒.๘๗๑ ล้านคนหรืออัตราการว่างงาน ๖.๖%
กระนั้น ประเทศส่งออกเยอรมันก็ไม่สามารถหลบหลีกจากวิกฤติทั่วโลก  ในไตรมาสที่ ๒ ผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ๐.๒%  ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับแต่ต้นปี ๒๐๑๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น