วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แนะใช้สีปลอดภัยสำหรับสักบนตัว

ในการสักควรใช้เพียงสีที่มีการรับรองแล้วเท่านั้น  ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนแนะนำผู้ที่ประสงค์จะสักว่าทางที่ดีที่สุดก่อนทำควรให้ผู้สักรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสีที่จะใช้เข้ากับข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับ
sak-17-08-14

นอกจากนั้นผู้ให้บริการควรยืนยันว่าในวัตถุดิบไม่มี Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) หรือโลหะหนักที่ก่อมะเร็งปนอยู่  หากเป็นไปได้ลูกค้าควรระวังเรื่องชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตสารประกอบทั้งหมด วันที่หมดอายุและข้อมูลเกี่ยวกับอายุการใช้งานหลังเปิดขวดแล้ว  สำหรับเงื่อนไขด้านความสะอาดที่ดีในร้านให้บริการสัก รวมถึงการใช้หลอดสีที่ใช้เพียงครั้งเดียว น้ำที่ฆ่าเชื้อแล้วเพื่อผสมสีให้เจือจางลงและเครื่องใช้ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  ไม่นานนี้มูลนิธิ Stiftung Warentest ได้ตรวจสอบสีสำหรับสักเป็นตัวอย่าง ๑๐ ตัว  แม้ว่าไม่เจอของต้องห้าม  แต่ผลิตภัณฑ์ ๖ ตัวสามารถเป็นอันตรายต่อผู้มีอาการแพ้  ตัวอย่างเช่น เนื่องจากประกอบด้วยสารนิเกิลซึ่งแม้ว่าจะมีปริมาณเล็กน้อยมากแต่สามารถตรวจพบที่ปนเข้ามาในผลิตภัณฑ์โดยไม่มีใครสังเกต  ในสี ๒ ตัวผู้ทดสอบพบ PAK ที่ก่อมะเร็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น