วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วีซ่าท่องเที่ยวพม่าออนไลน์

เว็บบริการวีซ่าออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยว โดยรัฐบาลเมียนมาร์ เริ่มให้บริการแล้ว หลังจากที่รัฐบาลพม่าประกาศว่าจะบริการวีซ่านักท่องเที่ยวทางออนไลน์ โดยเงื่อนไขเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น จ่ายค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต รออนุมัติ 5 วันทำการ แสตมป์วีซ่าที่ ตม. ขาเข้า เริ่ม 1 กันยายนเป็นต้นไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น