วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

“โป๊ปฟรานซิส” แนะรบ.ปินส์เร่งขจัด “คอร์รัปชัน” เอาใจใส่พลเมืองยากจน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เร่งขจัดปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชัน และฟังเสียงของพลเมืองยากจนที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะความไม่เท่าเทียมในสังคม แดนตากาล็อก ซึ่งประชากร 80% นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก และมากที่สุดในเอเชีย
ประธานาธิบดี เบนิโญ อากีโน ได้จัดพิธีต้อนรับองค์ประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกอย่างสมพระเกียรติวันนี้ (16) ที่ทำเนียบมาลากันยัง ขณะที่ชาวฟิลิปปินส์นับหมื่นมาจับจองพื้นที่เต็มสองฟากฝั่งถนนเพื่อรอชื่นชม พระบารมี
โป๊ปฟรานซิสซึ่งทรงได้รับสมญาว่าเป็นกระบอกเสียงของคนยากจน ทรงขอให้ฟิลิปปินส์เสริมสร้างความเป็นธรรม และความรักความเอาใจใส่ในสังคมมากยิ่งขึ้น
“เวลานี้มีความจำเป็นที่สุดที่ผู้นำทางการเมืองทั้งหลายจะต้องยึดถือ ความซื่อสัตย์ ความเป็นหนึ่งเดียว และเจตนารมณ์ที่จะรักษาคุณงามความดี”
หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์เมื่อปี 2010 ประธานาธิบดี อากีโน ซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวของอดีตประธานาธิบดีหญิง โคราซอน อากีโน ผู้เชิดชูหลักประชาธิปไตย ได้ให้สัญญาว่าจะบริหารประเทศอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ชาวฟิลิปปินส์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและพ้นจากความยากจน
อากีโน เผชิญภารกิจที่หนักหน่วงในการขจัดภาพลักษณ์ของฟิลิปปินส์ซึ่งได้ชื่อว่ามี การทุจริตฉ้อโกงสูงที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย ทั้งยังต้องปกป้องพันธมิตรของตนเอง ตลอดจนตามล่าเอาผิดนักการเมืองและนายพลที่พัวพันคดีทุจริตจากรัฐบาลชุดก่อน
อากีโน ได้ดำเนินการปฎิรูปหน่วยงานรัฐบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องการทุจริต เช่น สำนักงานจัดการรายได้และภาษี ซึ่งช่วยให้ฟิลิปปินส์ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสสูงขึ้นทุกปี โดยขยับจากลำดับที่ 105 ในปี 2012 ขึ้นมาเป็น 94 ในปี 2013 และ 85 ในปี 2014 ตามการวิเคราะห์ของมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส (Transparency International)
อย่างไรก็ดี คดีเกี่ยวกับการทุจริตยักยอกทุนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและท้องถิ่นยังคง เกิดขึ้นเรื่อยมา ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า พลเมือง 25% จากทั้งหมด 100 ล้านคนยังอยู่ในเกณฑ์ยากจน
รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์เพื่อต้อนรับการมาเยือนของโป๊ปฟรานซิส โดยมีการระดมกำลังตำรวจและทหารคอยอารักขากว่า 50,000 นาย และรถยนต์พระที่นั่งจะต้องมีรถตำรวจขับประกบตลอดเวลา จนบางครั้งทำให้ประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ ไม่อาจมองเห็นพระองค์ได้ถนัด
พระสันตะปาปาทรงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ “ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ เพราะเท่ากับเป็นการแย่งชิงทรัพยากรจากคนยากจน และขอให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่พลเมืองทั้งชาย หญิง และเด็ก ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน”
“คำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลกำหนดให้เราทุกคนมีหน้าที่รับฟังเสียงของคน ยากคนจน… จะต้องทำลายโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงซึ่งก่อให้เกิดความ ไม่เท่าเทียมในสังคม การจะปฏิรูปโครงสร้างสังคมที่บ่มเพาะความยากจนและกีดกันคนจนนั้น ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราเอง” พระสันตะปาปา ตรัส
สมเด็จพระสันตะปาปาได้เสด็จฯ ไปเป็นประธานในพิธีสวดมิสซาที่โบสถ์สไตล์โคโลเนียลในกรุงมะนิลา ซึ่งตั้งอยู่บนสถานที่แห่งเดียวกับโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างด้วยไม้ไผ่และใบ ปาล์มในปี 1581

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น