วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ค่ามัดจำการจองทัวร์

ศาลสหพันธ์ BGH เพิ่มสิทธิของนักเดินทางท่องเที่ยวในจองการเดินทางแบบเหมารวม (Pauschalreise)  โดยตัดสินว่าผู้จัดการเดินทางต้องมีเหตุผลที่ดีในการเรียกเก็บเงินมัดจำมากกว่า ๒๐%  ตัวอย่างเช่น หลังการจองของลูกค้าผู้จัดเองต้องชำระเงินให้กับสายการบินหรือโรงแรม  แต่ศาลไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดของเงินค่ามัดจำ  นอกจากนั้น ศาลยังตัดสินว่าลูกค้าต้องชำระค่าเดินทางทั้งหมด ๓๐ วันก่อนการเริ่มต้นเดินทาง  ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น
ตามข้อมูลของศูนย์ผู้บริโภคแคว้นนอร์ดไรน-เวสฟาเลน บริษัทท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเรียกร้องค่ามัดจำมากกว่า ๒๐%   Beate Wagner จากศูนย์ ฯ กล่าวว่า ๒๕% เป็นมาตรฐาน  ผู้บริหารบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว Tui เน้นว่าข้อเสนอเกือบ ๙๐% ของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินของศาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น