วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเจรจาจ่ายค่าแรง

หลังการเจรจาค่าแรงเป็นเวลา ๖ ชั่วโมงเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน สหภาพแรงงานพนักงานขับรถไฟเยอรมัน (GDL) และการรถไฟแห่งประเทศเยอรมันตกลงกันได้บางส่วน  โดยมีผลย้อนหลังสำหรับครึ่งปีหลังของปี ๒๐๑๔ และสร้างความสงบให้กับทั้งสองฝ่ายที่ควรดำเนินไปอย่างน้อยจนถึงกลางเดือนมกราคม ๒๐๑๔  ซึ่งจนถึงขณะนั้นสหภาพแรงงานทั้งสองแห่งรับรองว่าจะไม่มีการประท้วง  ผลการเจรจาตกลงก็ง่าย
การรถไฟ ฯ ตกลงชำระเงินครั้งเดียวจำนวน ๕๑๐ ออยโรสำหรับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมให้กับสมาชิก GDL  ทุกคน  โดย Claus Weselsky หัวหน้า GDL ได้เห็นพ้องกันเรื่องจำนวนเงินกับคู่กรณี Ulrich Weber ผู้จัดการด้านบุคลากรของการรถไฟ ฯ  แต่ยังไม่มีการเห็นพ้องกันเกี่ยวกับปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในอนาคตสหภาพแรงงานรถไฟใดจะได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพใด  ที่ไม่ได้ร่วมในโต๊ะเจรจาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ได้แก่ สหภาพการรถไฟและการจราจร (EVG) คู่แข่งของ GDL  แต่จะเจรจารอบต่อไปกับการรถไฟ ฯ ในวันที่ ๑๔ มกราคมศกหน้า  ส่วน GDL จะเจรจาต่อรองกับการรถไฟ ฯ รอบต่อไปในวันที่ ๑๙ และ ๒๘ มกราคมศกหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น