วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประเทศเยอรมันให้เด็กถือสองสัญชาติควบได้แล้ว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุตรของผู้ปกครองชาวต่างชาติที่ถือกำเนิดในประเทศเยอรมันได้รับอนุญาตให้ถือ ๒ สัญชาติควบได้  จนถึงปัจจุบันจนกว่าจะถึงอายุ ๒๓ ปีต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสัญชาติเยอรมันกับสัญชาติของบิดามารดา  กฎหมายสัญชาติที่ได้รับการแก้ไขมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคมที่ผ่านมา
ตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย กฎเกณฑ์ใหม่มีผลกับเด็ก เยาวชน  และผู้ใหญ่อายุน้อยราว ๕๐๐,๐๐๐ คน   สำหรับพรรค SPD การประนีประนอมของรัฐบาลผสมใหญ่นี้ยังไม่น่าพึงพอใจ  Ralf Jaeger รัฐมนตรีมหาดไทยของแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนชี้แจงที่ Düsseldorf ว่าเป้าหมายควรเป็นว่าในอนาคตสหพันธ์งดเว้นหน้าที่เลือกในกฎหมายสัญชาติอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้น ตรงนี้จึงเป็นเพียงการบรรลุเป้าหมายช่วงเดียว
กระนั้น  CDU/CSU ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้   พรรคเขียวก็เรียกร้องให้ยกเลิกการจำกัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ในอนาคตผู้ที่ปลอดจากหน้าที่ต้องเลือก ได้แก่ ผู้ที่จนกว่าจะถึงอายุ ๒๑ ปีใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันอย่างน้อย ๘ ปี  หรือผู้ที่เข้าโรงเรียนในเยอรมัน ๖ ปี   ซึ่งใช้กับบุตรของผู้ลี้ภัยที่จบโรงเรียนหรือจบการฝึกอาชีพในประเทศเยอรมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น