วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ถึงเวลาเพิ่มสมาชิกพรรคอายุน้อย

การสูญหายของสมาชิกในพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ยังดำเนินต่อไปในปี ๒๐๑๔ ด้วย  เหตุผล คือ สมาชิกที่สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีกรณีเสียชีวิตสูง  จากการสอบถาม จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนพรรค CDU สูญเสียสมาชิกราว ๗,๒๐๐ คน  SPD มีจำนวน ๑๒,๐๐๐ คน  โดย CDU มีสมาชิก ๔๕๙,๘๗๘ คน  SPD ๔๖๑,๕๓๗ คน  ทำให้ SPD เป็นพรรคที่มีสมาชิกมากที่สุดตราบที่ไม่นับรวมสมาชิกพรรค CSU  หากรวม CSU เข้าไปด้วย CDU/CSU จะเป็นผู้นำโดยทิ้งห่างพรรคอื่น
แต่ในปี ๒๐๑๔ พรรค CSU พรรคเขียว พรรคซ้าย รวมทั้ง FDP ที่ไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไปก็มีสมาชิกลดลง  ลำพังพรรคใหม่ ”ทางเลือกสำหรับประเทศเยอรมัน” (AfD) สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกจาก ๑๕,๓๔๔ คน (ปลายปี ๒๐๑๓) เป็น ๒๑,๒๐๓ คน (พฤศจิกายน ๒๐๑๔)  CSU มีสมาชิก ๑๔๗,๐๐๐ คน  น้อยกว่าปีก่อนหน้า ๑,๐๐๐ คน
การวิเคราะห์ของ Oskar Niedermayer นักรัฐศาสตร์ที่แต่ละปีได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลสมาชิกที่ตามปกติจะปิดเป็นความลับสุดยอดแสดงว่าสมาชิกพรรคเฉลี่ยของ CDU, CSU, SPD  และพรรคซ้าย(die Linke) ทุกวันนี้มีวัย ๕๙ ปี  ที่สูงสุดขีด ได้แก่ จำนวนกรณีเสียชีวิต  แม้แต่พรรคเขียวที่เคยครองเป็นที่นิยมเป็นพิเศษในกลุ่มคนอายุน้อย  ทุกวันนี้ก็แก่ตัวลงด้วยวัยเฉลี่ยของสมาชิก ๔๘ ปี  หลังระยะเวลาของการมีสมาชิกเพิ่มอย่างรวดเร็ว  ในช่วง ๙ เดือนแรกของปีนี้ พรรคเขียวรายงานการสูญเสียสมาชิก ๔๐๐ คนเป็นครั้งแรก  ด้วยจำนวนสมาชิก ๖๑,๔๐๐ คน  พรรคเขียวอยู่ในระดับเดียวกับพรรคซ้ายที่มีสมาชิก ๖๒,๖๐๐ คน  SPD ยกตัวเลขด้วยความภาคภูมิใจ  ว่าทุกวันนี้อายุเฉลี่ยของผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่อยู่ที่ ๓๐ ปี  Peter Tauber เลขาธิการทั่วไปของ CDU ก็ประสงค์จะทำให้พรรคของเขา “มีสีสันขึ้น เป็นผู้หญิงมากขึ้น  เด็กขึ้น”  พรรคสังคมประชาธิปไตยภายใต้ Willy Brandt ในทศวรรษที่ ๗๐ ลำพังในเยอรมันตะวันตกก็มองเห็นสมาชิกจำนวน ๑ ล้านคนอยู่แค่เอื้อม  แต่นับจากการรวมประเทศเมื่อ ๒๕ ปีก่อน  พรรคได้สูญเสียครึ่งหนึ่งของสมาชิก  ในพรรค FDP ถึงกับเกือบ ๒ ใน ๓  โดยมีสมาชิกเพียง ๕๖,๐๐๐ คน  โดยรวมความพร้อมของพลเมืองที่จะเข้าร่วมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งลดลงอย่างหนัก ในปี ๑๙๘๙ ราว ๓.๖% ของผู้ใหญ่ยังมีกิจกรรมแข็งขันอยู่ในพรรคการเมืองพรรคใดหนึ่ง  แต่ปัจจุบันนี้สัดส่วนนี้หดลงเหลือ ๑.๘%  สตรีโดยทั่วไปแสดงตัวน้อย  ที่มีสัดส่วนสตรีน้อยที่สุด ได้แก่ CSU ซึ่งพรรคนี้สมาชิกเพียงทุก ๑ ใน ๕ คนเป็นสตรี  CDU ทุก ๑ ใน ๔ คน   SPD ทุก ๑ ใน ๓ คน  ที่มีสัดส่วนสตรีสูงที่สุดด้วยจำนวน ๔๐% ได้แก่ พรรคเขียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น