วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขโมยมากกว่าที่คิด

ความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อถูกย่องเบาสูงกว่าที่เป็นที่เปิดเผยกันอย่างชัดเจน  สำหรับปี ๒๐๑๓ ลำพังในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนมีการงัดแงะที่อยู่อาศัย โรงเก็บของและที่ทำงาน ๑๑๒,๕๕๘ ครั้ง  มากกว่าในปี ๒๐๑๐ ราว ๑๐%
ตามข้อมูลของ Ralf Jaeger รัฐมนตรีมหาดไทยของแคว้น ความเสียหายรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ ๒๖๔ ล้านออยโร  ขนาดของการงัดแงะและลักขโมยในปี ๒๐๑๓ ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนมีจำนวนมากกว่า ๓๐๕,๐๐๐ ครั้ง  นอกเหนือจากการงัดแงะตามปกติแล้ว  ยังรวมถึงกรณีการลักขโมยรถจักรยาน ๖๗,๐๐๐ กรณีและรถยนต์ ๖๓,๐๐๐ กรณี  แต่ Jaeger บ่งชี้ว่าจำนวนการกระทำผิดในการงัดแงะและลักขโมยหนัก ๆ นับแต่ปี ๒๐๑๐ ลดลงเล็กน้อย  ครั้งกระนั้นตำรวจยังบันทึกจำนวนได้ ๓๑๒,๐๐๐ กรณี  อัตราการคลี่คลายจับโจรผู้ร้ายได้  ตัวเลขคงที่ด้วยจำนวน ๑๒%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น