วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สถิติการแต่งงาน-หย่าร้าง

การหย่าร้างส่วนใหญ่ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนเกิดขึ้นหลัง ๖ ปี  อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้คู่สมรสแต่งงานกันเป็นเวลา ๑๕ ปีก่อนจะหย่า รวมทั้งมีการแยกทางกันในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนมากกว่าเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ๓ เท่า  ด้วยจำนวน ๔๐,๕๐๐ กรณี  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวนการหย่าร้างลดลง ๖.๘%  หนังสือสถิติประจำปีล่าสุดแสดงแง่มุมชีวิตรักของพลเมืองแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลน  โดยในปี ๒๐๑๓ จำนวนการสมรสลดลงถึงระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ด้วยจำนวน ๗๙,๙๐๐ กรณี  เมื่อ ๕๐ ปีก่อนคู่สมรส ๑๔๒,๓๐๐ คู่ยังจูงมือกันไปแต่งงาน  สาเหตุหลัก ได้แก่ สัดส่วนของพลเมืองในแคว้นในวัยแต่งงานปกติ (๒๐-๓๔ ปี) เมื่อ ๓๐ ปีก่อนมากกว่าทุกวันนี้เกือบ ๒๒%
อย่างไรก็ดี เหตุผลใหญ่ต่อ “การขี้เกียจแต่งงาน” ได้แก่ การยอมรับรูปแบบชีวิตอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น  ผู้ที่แต่งงานทุกวันนี้อายุมากกว่าสมัยก่อน  ปัจจุบันนี้วัยเฉลี่ยของเจ้าบ่าวขณะสมรสอยู่ที่ ๓๓ ปี  เจ้าสาว ๓๐ ปี  เกือบ ๒ ใน ๓ (๖๕%) ของการสมรสที่ทำในปี ๒๐๑๓ เป็นการแต่งงานครั้งแรก  ในการสมรสทุก ๑ ใน ๖ คู่ ทั้งคู่เคยแต่งงานมาแล้ว  ในกรณีส่วนใหญ่สตรีอายุน้อยกว่าสามี ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ ปี
นับเป็นเวลานานหลายปีแล้ว  ที่ไม่นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคมมากที่สุดอีกต่อไป  เดือนที่เป็นที่นิยมสูงสุด ได้แก่ เดือนพักร้อนสิงหาคม และในฤดูหนาว คือ เดือนธันวาคม เหตุที่ในเดือนสุดท้ายของปีซึ่งคนจำนวนมากนิยมแต่งงานกัน  เนื่องจากได้ผลประโยชน์ด้านเสียภาษี
คู่สมรสมากกว่า ๕,๔๐๐ คู่หย่าหลังชีวิตสมรส ๒๕ ปี  มากกว่า ๕๐๐ คู่หลัง ๔๐ ปี  และคู่สมรส ๘๕ คู่ถึงกับหลัง ๕๐ ปี   แต่ความเสี่ยงที่จะหย่ากันสูงสุดเกิดขึ้นหลังแต่งงาน ๕-๙ ปี  โดยมีจำนวนเกือบ ๑ ใน ๔ ของคู่สมรสที่หย่าร้างทั้งหมดสิ้นสุดลงในช่วงเวลานี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น