วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชากรโลกเพิ่มเป็น ๗,๓๐๐ ล้านคน

รายงานในช่วงผลัดเปลี่ยนปี  จะมีประชากรใช้ชีวิตอยู่ในโลกราว ๗,๓๐๐ ล้านคน  เพียงในเวลา ๑ ปีมีประชาชนมากขึ้นราว ๘๐ ล้านคน  ตามที่มูลนิธิประชากรโลกเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมที่ผ่านมา  ทำให้พลเมืองโลกเพิ่มขึ้นพอ ๆ กับจำนวนประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน  ในปี ๑๙๗๐ ยังมีประชาชนแบ่งปันพื้นที่โลกเพียงครึ่งเดียว  มูลนิธิ ฯ ชี้แจงว่าทุก ๆ วินาทีพลเมืองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒.๖ คน  โดยเพิ่มขึ้นรวดเร็วเป็นพิเศษในประเทศที่กำลังพัฒนา  ส่วนหนึ่งเนื่องจากการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
Renate Baehr ผู้อำนวยการมูลนิธิ ฯ ชี้แจงที่ฮันโนเวอร์ว่าสตรีทุก ๑ ใน ๔ คนที่นั่นไม่สามารถคุมกำเนิด  แม้ว่าต้องการทำมาก  การวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิของมนุษย์  หากโลกทุกวันนี้เป็นหมู่บ้านที่มีผู้อาศัย ๑๐๐ คน  ในจำนวนนี้ ๑๕ คนจะเป็นชาวอัฟริกัน ชาวเอเชีย ๖๐ คน และชาวยุโรป ๑๐ คน  จนกว่าจะถึงปี ๒๐๕๐ จำนวนผู้อยู่อาศัยของหมู่บ้านจะเพิ่มเป็น ๑๓๔ คน  ในจำนวนนี้จะเป็นชาวอัฟริกัน ๓๑ คน  ชาวเอเชีย ๗๙ คน  และชาวยุโรปยังคงเป็น ๑๐ คน  ทำให้สัดส่วนของชาวยุโรปและเอเชียในประชากรโลกลดลง  ตรงกันข้าม สัดส่วนของชาวอัฟริกันเพิ่มขึ้นจาก ๑๕ เป็น ๒๕%  มูลนิธิ ฯ เรียกร้องสิทธิและการให้การสนับสนุนมากขึ้นในการวางแผนครอบครัว  Baehr ชี้แจงว่าหากมนุษย์แต่ละคนสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าจะมีบุตรเมื่อใดและจำนวนเท่าใดและหากผู้มีครรภ์ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสม  จะช่วยชีวิตมารดาราว ๒๐๐,๐๐๐ คนและทารกเกิดใหม่มากกว่า ๒ ล้านคน  และจะมีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์น้อยลงราว ๗๐%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น