วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันเอดส์โลก

“ใช้ชีวิตร่วมกันทางบวก ร่วมกันต่อสู้กับความกลัวและการกีดกัน” เป็นคำขวัญของวันเอดส์โลกในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๐๑๔  โดยวันเอดส์โลกควรเตือนผู้รับผิดชอบในแวดวงการเมือง การแพทย์ เศรษฐกิจและสังคมให้ระลึกว่าไวรัส HIV ยังไม่ได้รับการกำจัด
ตามการประเมินขององค์การสหประชาชาติ ในปี ๒๐๑๓ ประชาชนที่มีเชื้อเอชไอวีรา ๓๕.๓ ล้านคนใช้ชีวิตอยู่บนโลก  ส่วนใหญ่ของจำนวนนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา  นับแต่ต้นทศวรรษที่ ๘๐ ประชาชนราว ๗๘ ล้านคนติดเชื้อเอชไอวี  ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เสียชีวิตจากผลของเอดส์เรียบร้อยแล้ว  ตามข้อมูลของ UNAIDS ในปี ๒๐๑๓ ทั่วโลกมีประชาชนราว ๒.๑ ล้านคนติดเชื้อเอชไอวี  ในจำนวนนี้ ๒๔๐,๐๐๐ คนเป็นเด็ก
ในประเทศเยอรมันในปี ๒๐๑๓ มีผู้ติดเชื้อใหม่ราว ๓,๒๐๐ คน  ทำให้จำนวนการติดเชื้อใหม่ในปีหลัง ๆ คงที่  ตามข้อมูลของสถาบัน Robert-Koch จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศเยอรมันปัจจุบันประเมินว่า ๘๐,๐๐๐ คน  ในจำนวนนี้ ๖๕,๐๐๐ คนเป็นชาย  และ ๑๕,๐๐๐ คน เป็นหญิง  เป็นเด็กวัยต่ำกว่า ๑๕ ปีจำนวน ๒๐๐ คน  ยาสมัยใหม่ทำให้ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อมีความยืนยาวของชีวิตเกือบปกติ  ทุกคนสามารถใช้ชีวิตพร้อมกับเอชไอวีได้อย่างไร้ปัญหา  แต่ที่ยังเกิดขึ้นอยู่  คือ การถูกปฏิบัติต่ออย่างไม่เท่าเทียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น