วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศัพท์วัยรุ่นแห่งปี ๒๐๑๔

ประโยค “Läuft bei Dir” ในฐานะคำเหมือนสำหรับ cool หรือ krass ได้รับเลือกให้เป็นศัพท์วัยรุ่นแห่งปี ตามที่สำนักพิมพ์ Langenscheidt เปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ München  ในหมู่วัยรุ่น มีความนิยมนำไปใช้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  และโดยไม่มีขีดกั้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์หรือสังคม  โดยที่ประโยคนี้สามารถอธิบายสถานการณ์ที่ธรรมดาสำหรับวัยรุ่นได้อย่างไม่มีที่ติ
สำหรับอันดับ ๒ ได้แก่ “Goenn dir!” ในฐานะคำแสดงความรู้สึกสำหรับ “ขอให้สนุก”  อันดับ ๓ “Hayvan” ศัพท์ตุรกีที่แปลว่า  สัตว์  สามารถใช้ได้ทั้งในทางบวกและทางลบ   โดยเป็นคำเหมือนสำหรับ “Musketpaket” รวมทั้ง “เพื่อนที่ซื่อสัตย์” หรือสำหรับ “ไม่มีความคิด”  คำที่มีชื่อเสียง “Selfie” อยู่เพียงในอันดับ ๔  ตามมาด้วย “Senfautomat” สำหรับคนบางคนที่ชอบออกความคิดเห็นทุกอย่าง
นับแต่ปี ๒๐๐๘ เยาวชนได้รับการเชิญชวนให้ส่งศัพท์ที่ชื่นชอบไปยังเว็บไซท์  www.jugendwort.de  และช่วยกันลงคะแนนเสียง  ในปีนี้การลงคะแนนเสียงออนไลน์ก่อให้เกิดพาดหัวข่าว  ในโฟรุม “4chan” มีการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงให้คำว่า “fappieren”  โดยยืมมาจากคำกริยาภาษาอังกฤษ “ to fap” เป็นวิธีของเยาวชนที่จะพูดเกี่ยวกับการช่วยตัวเอง  หลังการเรียกร้องมันเลื่อนลำดับอย่างรวดเร็วด้วยคะแนนเสียง ๔๖%  ท้ายสุดมันอยู่ลำดับต้น ๆ
อย่างไรก็ดี กรรมการตัดสินประเมินว่า  เป็นคำ “สร้างสรรค์น้อย” และ “ไม่เป็นที่รู้จัก”  การลงคะแนนเสียงออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานเดียวสำหรับการเลือก “ศัพท์วัยรุ่นแห่งปี”  ศัพท์ที่ได้รับการเลือกมากที่สุด ๑๕ คำ  จะได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน  ในการสอบถาม “Läuft bei Dir” อยู่เพียงในอันดับ ๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖%  ตามหลัง  Hayvan ด้วยคะแนนเสียง ๒๘%  แต่คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินเป็นที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น