วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากจำนวนคนเสียชีวิตทั้งหมดที่มีสาเหตุมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ ๕๘% เป็นประชาชนที่มีวัยสูงกว่า ๖๙ ปี  ด้วยเหตุผลนี้ศูนย์เพื่อการชี้แจงด้านสุขภาพเยอรมัน (BZgA) และสถาบัน Robert-Koch ได้แนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่ในบ้านพักคนชราและสถานดูแลในกรอบของการรณรงค์ชี้แจง “Wir kommen der Grippe zuvor“  ผลลัพธ์แสดงว่าส่วนใหญ่ของผู้อยู่อาศัย (๘๙%) และเจ้าหน้าที่ดูแล (๘๑%) ในสถานที่ทั้งสองแห่งได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  แต่ปฏิบัติการฉีดวัคซีนสำหรับผู้อยู่อาศัย (๖๕%) และสำหรับบุคลากร (๔๙%) ดำเนินการน้อยครั้งมาก
ศาสตราจารย์ ดร. Elisabeth Pott ผู้อำนวยการของ BZgA เน้นว่าเนื่องจากในบ้านพักคนชราและสถานดูแลมีโรคไข้หวัดใหญ่และการเกิดโรคที่ดำเนินไปอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าไปจนถึงการเสียชีวิต  ผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชนวัยตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ที่สำคัญ การฉีดวัคซีนควรกระทำทุกปี เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการป้องกันของวัคซีนหลังหนึ่งฤดูกาลสามารถลดสมรรถภาพลง  ดังนั้น วัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงประกอบขึ้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกจากส่วนหนึ่งของไวรัสประเภทที่กระจายอยู่ล่าสุด  ในประชาชนวัย ๖๐ ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูงควรคำนึงถึงการฉีดวัคซีนป้องกัน Pneumokken นอกเหนือจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่  Pneumokken จะถ่ายทอดจากมนุษย์สู่มนุษย์เช่นเดียวกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ มันเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อปอดจำนวนมากที่เกิดจากแบคทีเรียและเป็นอันตรายต่อประชาชนสูงอายุและประชาชนที่มีโรคเรื้อรังเฉพาะบางประเภท เช่น  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคปอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น