วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้อพยพเพิ่มเป็นประวัติการณ์

การอพยพมายังประเทศเยอรมันในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างหนัก  อย่างที่ไม่มีประเทศใดของกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เทียบได้   ขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการปรับตัวของผู้อพยพในตลาดแรงงานเยอรมัน  ตามข้อมูลการโยกย้ายถิ่นนานาชาติของ OECD ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมที่ผ่านมาที่กรุงปารีสและกรุงเบอร์ลิน
ขณะนี้ประเทศเยอรมันกลายเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเป้าหมายการอพยพโยกย้ายถิ่น ตามหลังสหรัฐอเมริกามาติดๆ  เมื่อดูตามตัวเลขของปี ๒๐๑๓  แต่ OECD พบว่าสำหรับปีนี้มีการแสดงการเพิ่มขึ้นต่อไป  รวมทั้งสิ้นในปี ๒๐๑๓ ประชาชนมากกว่า ๔ ล้านคนอพยพถาวรไปยังประเทศ  OECD ๓๔ ประเทศ  มากกว่าปีก่อนหน้า ๑%  รายงานนี้ระบุว่าหากไม่มีตัวเลขจำนวนผู้อพยพ เพิ่มขึ้นอย่างหนักในประเทศเยอรมัน การอพยพมายังประเทศ OECD จะลดลงเล็กน้อย  จำนวนผู้ขอลี้ภัยก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ทุก ๑ ใน ๕ คนของผู้ยื่นขอ ๕๕๐,๐๐๐ คนในประเทศ OECD ยื่นคำร้องในประเทศเยอรมัน  แต่แนวโน้มนี้แทบไม่มีความหมายสำหรับการโยกย้ายถิ่น  เนื่องจากเพียงส่วนน้อยของผู้ยื่นขอ  จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศเยอรมันเป็นการถาวร ในประเทศเยอรมันยังมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในอัตราการทำงานของผู้อพยพ  แต่ที่ยังต้องมีการพัฒนา ได้แก่ ผู้อพยพที่มีคุณสมบัติชำนาญการสูง  OECD แนะนำการเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการยอมรับคุณสมบัติของต่างชาติ  ปัญหา คือ เยาวชนจำนวนมากที่มีความเป็นมาจากการอพยพสามารถอ่านและเขียนภาษาเยอรมันได้น้อย  การศึกษาแสดงว่าการยอมรับคุณสมบัติของต่างชาติอย่างใจกว้างและการส่งเสริมด้านภาษาเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับตัวของผู้อพยพในตลาดแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น