วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันหยุดในประเทศเยอรมันประจำปี ๒๐๑๕

ปี ๒๐๑๕ ไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับคนทำงาน  เนื่องจาก เมื่อดูวันหยุดในปฎิทินตรงกับวันสุดสัปดาห์    (ตรงกันข้ามกับปี ๒๐๑๔ วันหยุดทั่วประเทศ ๒ จาก ๙ วัน ที่ตรงกับวันทำงานในสัปดาห์)  ทำให้หมดโอกาสที่จะได้หยุดงานสุดสัปดาห์ยาว  สำหรับผู้ประกอบอาชีพในแคว้นที่มีวันหยุดทางศาสนามากกว่า  วันหยุดตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถึง ๕ วัน  และที่เป็นวันเชื่อมวันหยุดจริง ๆ มีเพียงวันที่ ๒ และ ๕ มกราคม (แต่ไม่ใช่ที่แคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลน) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม และวันที่ ๕ มิถุนายนสำหรับวันหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ ๔ วัน  แม้แต่การวางแผนล่วงหน้าที่ฉลาดแล้ว  ก็ไม่สามารถยืดวันลาหยุดออกไปอย่างสบาย ๆ เหมือนปีนี้(๒๐๑๔)  แต่ผู้ที่ทำงานในวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดราชการและมีระบุไว้ในสัญญาค่าแรงอย่างน้อยจะได้วันหยุดเพิ่มอีก ๑ วัน
ในช่วงต้นปี  ผู้ที่ต้องการพักผ่อนนานอีกหน่อยหลังการฉลองขึ้นปีใหม่ควรลาหยุดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม  เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่เป็นวันพฤหัสบดี  ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไบเอิร์น บาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก  หรือซักเซน-อัลฮัลท์ควรวางแผนให้วันจันทร์ที่ ๕ มกราคมเป็นวันลาหยุดด้วย  เนื่องจากวัน Heiligen Drei Koenige ฉลองกันในวันอังคารที่ ๖ มกราคม  ในทางกลับกัน ชาวไรน์ลันด์ก็ชอบใจที่จะได้วันหยุดยาว ๕ วันในกลางเดือนกุมภาพันธ์  แม้ว่าในช่วงคาร์นิวัลจะไม่มีวันหยุดราชการ  แต่ในถิ่นของคาร์นิวัลริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ตามธรรมเนียมบริษัทธุรกิจจำนวนมากหยุดงานในวัน Rosenmontag (๑๖ กุมภาพันธ์) จนถึง Ascher Mittwoch (๑๘ กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นช่วงอดอาหาร ๔๐ วันในปฏิทินโบสถ์คริสต์  ในวันอีสเตอร์ (วันหยุดทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในประเทศเยอรมัน) เกือบทุกแห่งไม่มีการทำงานเป็นเวลา ๔ วัน  จาก  Karfreitag (๓ เม.ย) ถึง Ostenmontag (๖ เม.ย) ประชาชนส่วนใหญ่ได้หยุดพักผ่อน
คนวางแผนจะใช้วันหยุดราชการหลาย ๆ วันไปพักร้อนยาวต้องเลือกเดือนพฤษภาคม  ในเดือนนี้เริ่มด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์ยาวในวันแรงงาน (๑ พฤษภาคม) ซึ่งตรงกับวันศุกร์  ๒ สัปดาห์ถัดมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคมเป็นวันหยุด Christi Himmelfahrt  หากลาหยุดในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมก็จะได้วันหยุดสุดสัปดาห์ยาว ๔ วัน  ตามมาด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์ยาว ๓ วันในเทศกาล Pfingsten ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ พฤษภาคม  ๗ วันต่อมาผู้ประกอบอาชีพที่ไบเอิร์น บาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก นอร์ดไรน์-เวสฟาเลน เฮสเซน ไรน์ลันด์-ฟัลซ์  และซาร์ลันด์สามารถวางแผนสุดสัปดาห์ยาวได้อีกครั้ง  Fronleichnam ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน  หากลาหยุดในวันที่ ๕ มิถุนายนก็ได้จะหยุดยาว ๔ วัน  หลังจากนั้นจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจะไม่มีวันหยุดอะไรอีกเลย  เนื่องจากวันรวมชาติเยอรมัน (๓ ตุลาคม) ในปี ๒๐๑๕ ตรงกับวันเสาร์  วันหยุดทางศาสนา ๒ วัน ได้แก่ Reformation (๓๑ ตุลาคม) ที่เป็นวันหยุดใน ๕ แคว้นใหม่ในเยอรมันตะวันออกและ Allerheiligen (๑ พฤศจิกายน) ที่เป็นวันหยุดใน ๕ แคว้นตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์  แม้แต่วันคริสต์มาสในปี ๒๐๑๕ ผู้รับงานก็มีวันหยุดเพิ่มเติมเพียง ๑ วันแทนที่จะเป็น ๒ วัน  เนื่องจากวันคริสต์มาสวันแรกเป็นวันศุกร์  วันที่ ๒ เป็นวันเสาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น